به گزارش خبرگزاری ایرنا؛ جعفر مهرکیان روز چهارشنبه افزود: ایذه دارای ویژگی هایی است که برای ثبت در میراث جهانی به آن ها نیاز است هرچند این شهر اکنون در فهرست موقت چند سال پیش به ثبت شده و در سایت یونسکو قابل رویت است.

وی ایذه را گوهری دانست که به دلیل دور بودن از مرکز ناشناخته باقی مانده است. مهرکیان ادامه داد: برخی از آثار تاریخی در ایذه از جمله دره ‘شمی’، ‘اشتکف سلمان’ و ‘کول فرح’ بسیار زیبا…
دنیای سفر