به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، محمدحسن طالبیان فعالیت ایران در کنوانسیون هایی مانند ۱۹۹۵ درباره استرداد اموال فرهنگی، کنوانسیون ۱۹۷۲ با موضوع قواعد حمایت از میراث فرهنگی به خصوص کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان و کنوانسیون ۲۰۰۳ با موضوع کنوانسیون عمومی تاکید می کند.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی که صبح امروز (سه شنبه ۲۷ بهمن) در نشست کارگاه آموزشی «میراث در برنامه…
دنیای سفر