به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، محمدحسن طالبیان با بیان این مطلب در جلسه انجمن میراث فرهنگی خراسان رضوی که با حضور علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی و رئیس انجمن میراث فرهنگی این استان، زارع صفت مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی و تمامی اعضاء انجمن میراث فرهنگی استان در مشهد برگزار شد افزود: حراست، حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی و آثار تاریخی کشور…
دنیای سفر