با گذشت چند روز از نهایی شدن قرارداد خرید ۱۱۸ ایرباس از سوی ایران ایر و فروکش کردن موج خبری ابتدایی آن، تحلیل ها درباره چگونگی انعقاد قرارداد و البته نقش آفرینی ایران در بازار هوایی پسابرجام ادامه دارد؛ تحلیل هایی که هرچند نقطه اشتراک تمام آن ها نیاز جدی ایران به تامین ناوگان جدید هوایی است اما در برخی مصادیق با یکدیگر اختلاف نظر دارند. ناوگان هواپیمایی ایران که در طول سه دهه گذشته تحت تاثیر…
دنیای سفر