به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ محمد بشارتی تصریح کرد: ورود دولت برای نوسازی ناوگان ایران ایر یک الزام غیرقابل انکار بود، ناوگان هوایی ایران با توجه به فشارهای ۳۰ سال گذشته شرایط بسیار بدی دارد تا جایی که نزدیک به ۵۰ درصد از هواپیماهای امروز کشور باید بازنشست شوند. قطعا در چنین شرایطی نمی توان از فضای به وجود آمده پس از لغو تحریم ها چشم پوشی کرد.

وی ادامه داد: این انتقادها که از وزارت راه مطرح شده و…
دنیای سفر