غلامرضا کاتب در نشستی با مدیران شهرستان گرمسار در فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: با اجرای پروژه قطار حومه ای گرمسار، باید برای توسعه ایستگاه و سالن های جدید مسافرین در حوزه شهر گرمسار با همکاری شهرداری گرمسار برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه  توسعه و پیشرفت شهرستان گرمسار با اجرای طرح های حوزه ریلی سهل الوصول تر می شود افزود: در آینده شاهد توسعه این پروژه ها خواهیم بود.

نماینده…
دنیای سفر