معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بازار “دوشابچی خانا” در میدان ولایت ارومیه قرار دارد و دارای ۸۱ متر طول، ۵ متر و ۳۰ سانتی متر عرض و هفت متر و ۵۰ سانتیمتر ارتفاع است. حدود ۷۰ مغازه در دو طرف این بازار قرار دارد و قدمت تاریخی آن متعلق به دوره صفویه است.

ورودی بازار شیره فروشان (دوشابچی خانا) ارومیه
دنیای سفر