به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ حسینعلی کاوش سرپرست هیات باستان شناسی تپه یلدا و استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه زابل گفت: کاوش های صورت گرفته در ۳ فصل تپه یلدای سیستان بیانگر استقرار در این محوطه باستانی در دوره های دوم، سوم و چهارم شهر سوخته یعنی از ۲۹۰۰ قبل از میلاد به بعد است.

وی افزود: کاوش در تپه یلدا همچنین با هدف شناخت محوطه های اقماری شهر سوخته و آموزش عملی و…
دنیای سفر