به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عباس مقدم باستان شناس، این مطلب را در آستانه برگزاری همایش “میراث فرهنگی و توسعه پایدار” مطرح ساخت.

او با اشاره به اینکه تا به حال به این موضوع بصورت جدی پرداخته نشده برگزاری این همایش را در این حوزه بسیارتأثیر گذار دانست. وی با بیان اینکه برگزاری همایش “میراث فرهنگی و توسعه پایدار” نباید تنها به صدور یک بیانیه اکتفا کند، تصریح کرد: تنها…
دنیای سفر