عباس آخوندی در حاشیه همایش جامعه مهندسی و مدیریت اخلاق حرفه ای که امروز یکشنبه در ساختمان جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد در خصوص بحث ایجاد شرکت لیزینگ هواپیمایی در کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: این بنگاه ها باید ایجاد شود تا ما مطمئن باشیم همواره امکان دسترسی به هواپیماهای مدرن برای همه شرکت ها در کشور وجود دارد.
 
وی افزود: مسئله ای که ما از ابتدا در بازسازی صنعت هوانوردی در مورد…
دنیای سفر