ایران که در طول سالیان گذشته، در حوزه های مختلفی به خودکفایی رسیده و به لطف تحریم ها، موفق شده تا خود به تولید دانش بپردازد، اکنون آمادگی این را دارد تا به واسطه ارتباط با دیگر کشورها، حرکت رو به جلوی خود را با شتابی خیره کننده همراه کند.


دنیای سفر