به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ سعید شیرکوند در مراسم کلنگ زنی هتل ۵ ستاره “کیو” بیان کرد: اگر به تاثیر صنعت های مختلف در اقتصاد طی ۶۰ سال گذشته نگاه کنیم، خواهیم دید که هیچ کدام از آن ها به اندازه گردشگری در رشد آن موثر نبوده است.

وی اضافه کرد: این صنعت در هر کشوری به صورت تصاعدی رشد می کند که یک دلیل آن به خاطر این بوده که بعد از جنگ جهانی، کشورها به این نتیجه رسیدند راه گریز از جنگ و خونریزی ایجاد…
دنیای سفر