نوازنده بزرگ نی جفتی بوشهر، استاد «رجب سپهری پور» معروف به «بدریمون» توان مبارزه با ضعف و بیماری را از دست داد و برای همیشه چشم بر دنیا و موسیقی بست. این استاد پیشکسوت نی جفتی که مدتی درگیر بیماری سرطان بود عصر روز چهارشنبه هفته گذشته، برای همیشه با موسیقی وداع گفت.

نی جفتی بوشهر
دنیای سفر