محسن قریب در نشست خبری تشریح برنامه های گردشگری و هتلداری شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی اظهار داشت: در اوایل سال ۹۵ نخستین هتل سبز ایران با تمام الزامات و استانداردهای جهانی در شهر اصفهان ساخته می شود به طوری که حتی با واردات خودروهایی که مبانی محیط زیست را رعایت می کنند در اختیار دفاتر تاکسیرانی قرار داده می شود تا برای این هتل مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه قدمت…
دنیای سفر