به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی؛ علی صالحی مسئول میراث فرهنگی درمیان گفت: بخشی از این دیوار با مصالح سنگ با اعتبار به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال مورد بازسازی قرار گرفت که پس از تامین اعتبار ادامه دیوار مرمت خواهد شد.

وی بیان داشت: ساخت این بنا با توجه به اسناد موجود در کتاب دیوان لامع نوشته محمدرفیع بن عبدالکریم درمیانی در سال ۱۱۶۰ ه.ق در زمان حکومت…
دنیای سفر