سعید بابایی عضو شورای سیاستگذاری و دبیر شورایعالی مدیران بخش خصوصی کنفرانس بین المللی برند گردشگری با بیان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به سیاست های حمایتی و تشویقی در دولت تدبیر و امید، شاهد حضور فعالین بخش خصوصی در صنعت گردشگری هستیم که همین امر موجب شده تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیش از پیش برای فعالیت در این حوزه انگیزه داشته باشد.

وی تصریح کرد: برای عبور از فضای کنونی اقتصاد، ایجاد…
دنیای سفر