محمدحسن طالبیان روز یکشبنه در نشست خبری اصحاب رسانه افزود: جوایز آسیا-اقیانوسیه یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی در جهت تشویق پاسداری از میراث فرهنگی منطقه برگزار می شود.

وی گفت: از سال ۲۰۰۰ جمعا ۵۹۸ درخواست از ۲۵ کشور دریافت شد که مجموعا ۱۸۵ مورد موفق به کسب جایزه یونسکو برای فعالیت در زمینه حفظ میراث فرهنگی شده اند. پروژه هایی که بیش از ۵۰ سال قدمت داشته و طی ۱۰ سال اخیر تکمیل شده اند مشمول…
دنیای سفر