اسدالله درویش امیری، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح اولین شهرک تولید و پایانه صادرات صنایع دستی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: صنایع دستی بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ماست و از این میراث گرانبها باید صیانت شود.

وی افزود: در خلق هنر صنایع دستی معرفت، عرفان، اخلاق، فرهنگ و تاریخ ظهور می کند و اگرچه بازارچه های هنر دستی به ظاهر کوچک هستند اما در دل خود بزرگی قابل تحسینی دارند.

معاون امور…
دنیای سفر