هر از چندگاهی در خبرها می خوانیم که منطقه یا شهری از ورود گردشگران اعلام نارضایتی کرده است. در جایی دیگر نیروی انتظامی جلوی ورود تورها را به منطقه یا روستای خاصی گرفته و یا حتی ورود گردشگر و تعداد بازدید های بی شمار آنها متخصصین زیست محیطی و دغدغه مندان میراث فرهنگی را نگران آسیب های وارده به یک جاذبه تاریخی یا طبیعی در منطقه ساخته است.

شاید بتوان سر منشا شکل گیری تمام رویدادهای این چنینی را…
دنیای سفر