بهمن نامورمطلق، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نشست سومین دوره برنامه داوری نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی که ۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ در سالن فجر سازمان برگزار شد، گفت: یکی از بهترین برنامه های معاونت صنایع دستی سازمان، همین برنامه نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی است.

وی با خوشحالی ابراز کرد: خوشبختانه امسال نیز سهمیه ما برای ارسال آثار صنایع دستی برای دریافت مهر اصالت جهانی…
دنیای سفر