برج جمجمه صربستان

برج جمجمه صربستان واقع در شهر نیس، صربستان برجی می باشد که از جمجمه انسان ساخته شده است.

این برج توسط ارتش مهاجم ترکیه در قرن نوزدهم با استفاده از جمجمه های شورشیان صرب بنا شده است.

در حال حاضر برج جمجمه صربستان یکی از جاذبه های گردشگری معروف صربستان محسوب می شود و هر ساله پذیرای زیادی از گردشگران تور صربستان نیز می باشد.

در طول زمان امپراطوری عثمانی، نیروهای ترکیه برای ایجاد ساختار برج از جمجمه دشمنان برای ایجاد ترس و وحشت در میان مخالفان خود استفاده می کردند.

این بنای تاریخی برای توانایی های بی رحمانه بشر می باشد.

این شهر که توسط امپراتوری عثمانی تحت کنترل بوده صرب های میهن پرستانه تصمیم می گیرند زمین های خود را پس بگیرند، بنابراین یک جنبش مقاومت شدید آغاز می شود.

بعد از نبردی که در سال ۱۸۰۹ میلادی در تپه Cegar رخ می دهد، برج جمجمه ساخته می شود.

این نبرد که بین سال های ۱۸۱۷-۱۸۰۴ طول کشید و شورشیان صربستان تعداد کمی داشتند (نزدیک به ۳هزار نفر) در مقابل نیروهای قوی محافظان امپراتوری ترکیه که نزدیک به ۳۶ هزار بودند شکست خوردند.

۹۵۲ جمجمه در برج استفاده شده و زخم عمیقی بر مردم صربستان وارد کرده است.

در نهایت این برج به نشانه شجاعت ملی و رنج هایی که در طی سال ها کشیده اند به عنوان پر بازدید ترین جاذبه توریستی صربستان به شمار می آید.