به گزارش خبرنگار مهر، این پژوهش در صدد بررسی وضعیت اعتبارات سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۹۵ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۹۴ است. مجموع اعتبار امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه سال ۹۵ به میزان ۷۹٫۱۴۲٫۹۳۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و اعتباری برابر ۱۱٫۳۵۸٫۹۵۸ میلیون ریال به سه فصل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعلق دارد.

این بخش علاوه بر دستگاه…
دنیای سفر