به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) به نقل از روزنامه «Korea Times»، سازمان گردشگری کره جنوبی اعلام کرد که در نظر دارد امکانات بیشتری برای گردشگران مسلمان فراهم آورد و در طول سال برنامه های متعددی را در راستای پروژه «کره مسلمان پسند» ارائه کند.

این بخشی از برنامه های امسال کره جنوبی برای توسعه صنعت گردشگری است تا خسارت ناشی از شیوع بیماری «مرس» (MERS) بر گردشگری این کشور را جبران کند…
دنیای سفر