به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، با بازگشایی پاکت «ج» و نهایی شدن مزایده دور دوم بناهای تاریخی توسط صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، برندگان مزایده ۵ بنای تاریخی دیگر نیز به لیست بهره برداران بناهای تاریخی پیروز در مزایده های صندوق احیاء در سال جاری اضافه شدند.

بر همین اساس، محمدحسین مقنی فرسادی توانست برنده مزایده کاروانسرای پیام آذربایجان شرقی شود.

یاشار عاصمی…
دنیای سفر