هر ساله مصادف با روز مهرایزد (۱۰ بهمن) مردم دیار کریمان به بهانه گرم شدن دل زمین جشنی کهن را زنده می کنند و گویی تاریخ جانی دوباره می گیرد.

جشن سده یکی از کهن ترین جشن ها ایران زمین است که بر اساس تقویم کهن ایرانی در صدمین روز زمستان برگزار و روایات متعددی در خصوص آن بیان می شود. بر اساس متون تاریخی این روز در واقع جشن پیدایش آتش است به گونه ای که  فردوسی در شاهنامه در این خصوص چنین گفته…
دنیای سفر