در پی چند سال وقفه بر اثر تحریم های هسته ای، همکاری های علمی ایران و بریتانیا با همکاری در زمینه مدیریت منابع آب از سر گرفته شد.

در همین ارتباط، از ۲۵ ژانویه در یک برنامه مشترک میان پژوهشگران دو کشور، ۴۰ نفر از پژوهشگران و کارشناسان مدیریت و منابع آب از ایران و بریتانیا در “سمپوزیوم علمی چالش جهانی منابع آب” در امپریال کالج لندن شرکت کردند.

این برنامه که توسط مرکز مطالعات زیست محیطی دانشگاه…
دنیای سفر