یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران به همت دانشگاه یاسوج و انجمن آبخیزداری ایران با محوریت توسعه مشارکتی در مدیریت حوزه های آبخیز فروردین ۱۳۹۵ در دانشگاه یاسوج برگزار می شود.

به گزارش دنیای سفر محورهای این همایش  قوانین و برنامه های توسعه کشور و مشارکت مردمی در آبخیزداری، مولفه های فرایند مشارکت جوامع محلی در طرح های آبخیزداری، دانش بومی آبخیزنشینان و حفاظت منابع آبخیز، توسعه…
دنیای سفر