او با پشتکاری زائد الوصف بسان دوران جوانی اش؛ پیگیر سلامت زندگی و دور ساختن نا آرامی های زیست محیطی از زندگی انسان و ساکنان طبیعت است.

مه لقا ملاح که به یکصدمین سال زندگی اش نزدیک می شود از جمله مشارکت کنندگان در تأسیس سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۵۰ بوده و تأسیس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست در سال ۱۳۷۲ را نیز در کارنامه افتخارآمیز خود ثبت کرده است.

سالم سازی محیط زیست، موضوعی…
دنیای سفر