به گزارش Lonely Planet، فصل فستیوال سفرهای بهاره، یک دوره زمانی پیرامون سال جدید چینی است که بسیاری از مردم دست به سفر می زنند. این بار، سال جدید قمری در ۸ فوریه و با نام سال میمون جشن گرفته می شود و سفر یکی از مهم ترین بخش های این تعطیلات به حساب می آید.

بسیاری از کشورهای دنیا چه در قاره آسیا و چه در قاره های دیگر به دنبال پیدا کردن راه های گوناگون برای سهیم شدن در تعداد گردشگران سال جدید…
دنیای سفر