با آن که از سال ۹۱ تا کنون نرخ ورودی موزه ها رسما سه مرتبه افزایش داشته، اما رییس اداره کل موزه های کشور معتقد است؛ طی ۲۰ سال گذشته موزه ها هیچ افزایش نرخی نداشته اند و افزایش قیمت بلیت ها در این دوره (از آذرماه ۹۴) به خاطر خدمت رسانی بیشتر به بازدیدکنندگان بوده است.

بازدیدکنندگانی که برای دیدن مجموعه سعدآباد با در نظر گرفتن دو کاخ اصلی ملت و سبز و با صرف نظر از موزه نظامی، پوشاک سلطنتی، ظروف…
دنیای سفر