این نیروگاه با داشتن ۲۰۰ پنل خورشیدی قادر به تولید ۱۵۰ کیلووات برق بوده و نیاز مجتمع زباله سوز آرادکوه را به برق رفع می کند. این گام مدیریت شهری برای استفاده گسترده از نیروی برق برای تأمین انرژی یک مجتمع بزرگ صنعتی است.

به گزارش همشهری؛ مجتبی عبداللهی در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی در مرکز زباله سوز تهران گفت: امیدواریم توجه بیشتری به استفاده از نیروگاه های خورشیدی و انرژی های آن شود و در…
دنیای سفر