به گزارش مانا؛ عبدالکریم درویش زاده در حاشیه بهره برداری از ایستگاه راه آهن بندر ماهشهر گفت: برای ساخت این ایستگاه با زیربنای دو هزار و ۶۰۰ متر مربع مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی گفت: با بهره برداری از ایستگاه راه آهن بندر ماهشهر، هموطنان در سراسر کشور می توانند از طریق راه آهن به ماهشهر سفر کنند.

مدیرکل راه آهن جنوب در ادامه گفت: با بهره برداری از ایستگاه راه آهن بندر…
دنیای سفر