پیمان سنندجی با بیان اینکه در حال حاضر طراحی تابلوهای مسیریاب با خط بریل در ایستگاه های اتوبوس خط ۱ بی آر تی به اتمام رسیده است، گفت: این اقدام به منظور دسترسی آسان تر برای نابینایان در راستای استفاده حداکثری از این خطوط صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: به منظور تایید نهایی فرمت و صحت علائم با جامعه نابینایان رایزنی صورت گرفته است که پس از آن و طی روزهای آینده نخستین تابلوهای مسیریاب خط بریل در…
دنیای سفر