سید صولت مرتضوی در رابطه با توسعه خط یک قطار شهری مشهد، اظهار داشت: توسعه خطوط قطار شهری خدمتی بزرگ در جهت ارائه حمل و نقلی پاک، ایمن و سریع به زائران و شهروندان مشهدی است. امیدواریم بتوانیم در یک بازه زمانی ۵ تا ۶ ساله خطوط چهارگانه قطار شهری مشهد را به بهره برداری برسانیم.

شهردار مشهد با اشاره به سودآور بودن سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل ریلی، خاطرنشان کرد: پیمانکار پروژه های خطوط قطار…
دنیای سفر