گردشگری در بوتان و باز شدن درهای این کشور به روی خارجی ها در سال ۱۹۷۴ زمانی که دولت این کشور در تلاش برای بالا بردن درامد و ترویج فرهنگ  وسنت منحصر به فرد بود، آغاز شد. در این سال حدود ۲۸۷ گردشگر به بوتان سفر کردند و در ادامه با افزایش تعداد گردشگران رقم آنها  در سال ۱۹۹۲ به حدود ۲۸۵۰ و در سال ۱۹۹۹ به ۷۱۵۸ نفر رسید. یک دهه بعد و در سال ۲۰۰۹ ۲۳۴۸۰ نفر از از بوتان دیدن کردند.

گردشگران در بوتان بر روی مسیرهای مشخصی در کوهستان گام برمی دارند
دنیای سفر