به گزارش خبرگزاری ایسنا، اصغر نبیل، مدیرعامل هتل باغ «مشیرالممالک» یزد در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران گفت: متاسفانه در ایران اتفاق های واگذاری ناقص افتاده یا آن که تعریف مشخص نداشته یا حتی مخالفینی داشته است که معتقد بودند باید درِ بناهای تاریخی را برای حفاظت از بنا بست تا بازدیدکنندگان وارد چنین فضاهایی نشوند.

او با تاکید بر این که باید نگاهی فراتر به بناهای تاریخی داشت و…
دنیای سفر