به گزارش اقتصادنیوز، جمعیت ایران در حالی اکنون جمعیت جوانی گزارش می شود که جمعیت کشور در حال رفتن به سمت پیری است. اما کدام استان های کشور دارای بیشترین تعداد سالمند است؟

از ۷۵ میلیون نفر جمعیت کشور در سال ۹۰، ۶ میلیون و ۱۵۹ هزار نفر آن را جمعیت سالمند تشکیل می دهد که معادل ۸٫۲ درصد کل جمعیت است. به عبارتی از هر ۱۰۰ نفر جمعیت کشور، دست کم ۸ نفر سالمند است.

بیش ترین جمعیت سالمند در سال ۹۰ به…
دنیای سفر