به گزارش خبرگزاری ایسنا، در نشست پنجم این پروژه، شهرک «شوشتر نو» از کامران دیبا از سوی دکتر گیتی اعتماد به عنوان اثر برجسته در حوزه معماری و شهرسازی ایران و ساختمان فرهنگسرای فرشچیان (با نام اولیه مرکز هنرهای اصفهان) اثر فرهاد احمدی از سوی مهندس احمد گشایشی معرفی شدند.

مهندس فریده صائبی، ساختمان کنسولگری ایران در برلین اثر سیدهادی میرمیران را به دلیل ترکیب هنرمندانه ظرایف معماری ایران با فرهنگ…
دنیای سفر