محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه از امروز با عنوان روز خوب برای مردم ایران و دنیا یاد کرد و گفت: امروز روز خوبی برای مردم ایران است و تحریم ها امروز لغو خواهد شد. همچنین روز خوبی برای منطقه است. منطقه ما از سایه یک درگیری بی مورد که می توانست نگرانی ایجاد کند با برجام رها شده و می تواند بدون غبارهای خطرناک که به دلیل تبلیغات منفی علیه برنامه هسته ای شکل گرفته حرکت صلح طلبانه ایجاد کند.

درشکه ها در میدان نقش جهان به صف شده اند
دنیای سفر