به گزارش خبرگزاری ایسنا، «شقایق هورشید»، سرپرست هیات باستان شناختی این محوطه تاریخی با اعلام این مطلب گفت: برنامه بررسی و شناسایی باستان شناختی شبکه ۲۳ زه کشی طرح گرمسیری به کشف یافته های مهمی از دوران پارینه سنگی که پیش تر در منطقه شناسایی نشده بود، منجر شد.

وی گفت: در جریان این بررسی تاکنون بیش از ۵۰ محوطه باستانی شامل تپه، محوطه و یک پهنه گسترده مربوط به دوران پارینه سنگی مورد بررسی و…
دنیای سفر