بر همین اساس خبرنگار روزنامه شرق به سراغ برخی از کارشناسان و فعالان حوزه گردشگری رفته است تا از آن ها بپرسد این اتفاق جدید می تواند چه کمک و اثری بر صنعت گردشگری کشور که در دو سال اخیر رونق نسبتا خوبی را شاهد بوده، بگذارد.

گردشگران خارجی درمحل کمپینگ عشایری
دنیای سفر