این خبرگزاری عنوان کرده که با برداشته شدن تحریم های ایران، راه برای گردشگران و سرازیر شدن پول به ایران هموار خواهد شد.

به گزارش «سایت اتاق ایران» به نقل از خبرگزاری فرانسه، صنعت گردشگری در ایران با روی کار آمدن دولت های گوناگون در تهران نادیده گرفته شده است اما اکنون با توافق ایران و غرب تغییراتی در حال اتفاق افتادن است و به این ترتیب گردشگری و درآمد حاصل از آن می تواند باعث تغییرات بزرگ…
دنیای سفر