کمپین نجات چشمه بل یکی از قوی ترین کمپین هایی است که در مخالفت با سدسازی در یک منطقه در ایران صورت گرفته است. این کمپین ابتدا با هدف نجات بخشی این چشمه با آبگیری سد داریان کار خود را آغاز کرد اما بعدها با افزودن شاخه های دیگر نظیر میراث فرهنگی توانست در کنار ابعاد محیط زیستی، مساله فرهنگی تاریخی زاگرس نشینان را نیز  به آن اضافه کند.

مختار هاشمی استاد مدعو دانشگاه کردستان، همکار تحقیقاتی…
دنیای سفر