آثار تاریخی بسیاری در بابل وجود دارد که بیش تر آن ها نادیده انگاشته شده اند، پل محمدحسن خان، کاخ شاه، خانه خلیلیان، گنجینه بابل و … از جمله حدود ۲۰۰ اثر تاریخی و میراث فرهنگی این شهرستان است. حدود نیمی از این آثار پراکنده در نقاط مختلف این شهرستان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و اگر به خوبی تعمیر و مورد محافظت قرار گیرد، بابل می تواند به یکی از شهرهای پر جاذبه گردشگری در سطح کشور تبدیل شود…
دنیای سفر