تخلیه سوخت هواپیما چگونه انجام می شود؟

در صنعت هواپیمایی، تخلیه سوخت هواپیما کاری است که در شرایط اضطراری پرواز، قبل از برگشت سریع به فرودگاه بعد از برخواستن و یا قبل از نشستن به زمین، صورت می گیرد تا وزن هواپیما کاهش یابد.

البته این روش همیشه انجام نمی گیرد و شرایط خاصی نیاز است تا هواپیماها سوخت خود را تخلیه کنند.

تخلیه سوخت معمولا در ارتفاعات بالا انجام می گیرد تا بتواند در هوا پراکنده شود؛ به این صورت نفت به حال مایع یا شبیه باران بر سر مردم فرود نمی آید!

البته شاید در نظر شما این امر بسیار ترسناک و خطرناک به نظر برسد اما این نفت در نهایت به اتمسفر زمین می رود، چه به این صورت و چه به صورتی که در نتیجه سوختن برای انرژی آزاد شود و اثر مخرب بیشتری نسبت به دیگر مواقع ندارد.

 

سوخت در بال های هواپیما ذخیره می شود و توسط نازل های کوچکی نیز در بال ها جابجا می شود. خلبان به طور معمول از طریق یک فرایند سه یا چهار مرحله ای اقدام به تعقیب لوله کشی و شروع به تخلیه سوخت می کند.

در گذشته هواپیماها طوری طراحی می شدند تا بتوانند تخلیه سوخت انجام دهند که این قضیه برای یک فرود اضطراری بسیار مفید بود.

با این حال هواپیماهای مدرنی هستند که نمی توانند تخلیه انجام دهند؛ چرا این قضیه وجود دارد؟ باید بدانید که هواپیماهای جدیدتر به گونه ای طراحی می شوند که بتوانند در شرایط اضطراری حتی با بیش از حد بودن وزن بتواند فرود امنی داشته باشد.

این هواپیماها زمانی که یک موقعیت اضطراری پیش بیاید، معمولا بدون نیاز به تخلیه سوخت هواپیما قادرند که انجام مراحلی که کاپیتان به خوبی به آن ها تسلط دارد، به زمین بنشینند و در صورت لزوم بعد از یک بازرسی کلی، دوباره پرواز خود را از سر گیرند.