اواخر اردیبهشت امسال بود که شهردار تهران در پایان سفر به مجارستان خبر از احداث یک مد حمل و نقلی جدید در پایتخت داد. او اعلام کرد در صورت موافقت پارلمان شهری تهران تا پایان سال ۹۵ نخستین خط LRT را در تهران راه اندازی می کنند. سیستم ریلی سبکی که جا به جایی مسافر در آن محدودتر از مترو است و بیشتر مناسب مسیرهای کوتاه و تفریحی است. به نظر می آید احداث این مد حمل و نقلی جدید به زودی وارد فاز اجرایی…
دنیای سفر