منصور هنرور افزود: هم اینک ۳ هزار دستگاه تاکسی در منطقه فعال است که از این تعداد ۱۶۰ دستگاه آن فرسوده است و باید نوسازی شوند. از مجموع تاکسی های فرسوده منطقه ۱۴۰ دستگاه پیکان و مابقی پراید و پژو هستند که اغلب این خودروها تحت پوشش یک شرکت در منطقه فعالیت دارند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۸، با اشاره به اینکه تسهیلات نوسازی تاکسی های فرسوده از سوی بانک های عامل به رانندگان پرداخت می…
دنیای سفر