به  گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه های کشور؛ غلامحسین باقریان در این باره گفت: طی امسال، با پیگیری های به عمل آمده در معاونت برنامه ریزی و نظارت شرکت فرودگاه ها و حمایت های صورت گرفته از طرف مدیرعامل و پس از بازدیدهای میدانی مدیران امور ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از فرودگاه کیش، درخواست شرکت فرودگاه ها پذیرفته شد و براساس مجوز شماره ۳۶۹۴۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۴ رییس امور…
دنیای سفر