مدیر فرودگاه خرم آباد در این باره گفت: این پروازها باید توسط چارترکننده انجام گیرد و نیاز به سرمایه گذار دارد.

اسفندیار کیانی ادامه داد: در این زمینه ما تصمیم گیرنده نیستیم و فقط وظیفه داریم. اگر قرار باشد پروازی انجام بگیرد، آن را در فرودگاه اجرا کنیم.

کیانی خاطرنشان کرد: پروازها به مقصد مشهد مقدس و عتبات عالیات توسط شرکت هواپیمایی تابان برقرار می شد.

مدیر فرودگاه خرم آباد بیان کرد: این…
دنیای سفر