یک آژانس دار فعال در حوزه گردشگری، شکل گیری کمپین مردمی تحریم سفرهای نوروزی به کشورهای حامی داعش سیاه و سفید را اقدامی مثبت ارزیابی کرد. در همین حال اما، سهند عقدایی بر مردمی ماندن این جریان و دوری از سیاسی کردن آن تاکید کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: «این کمپین حرکتی رو به جلو و مطلوب است و می تواند کشورهایی همچون ترکیه و امارات را نسبت به تغییر رفتار و رویه شان نسبت به اتباع ایرانی جدی تر کند…
دنیای سفر